Peter Hatala / Blog

 


Prečo investovať už od malých súm? 


Nenechávajte svoje peniaze ležať v banke a poistenie tiež nie je najlepší spôsob ako sporiť do budúcnosti. Investovať môžete aj priamo. Ak sa stane, že peniaze potrebujete skôr, alebo v niektorý mesiac nemôžete odložiť nič sa nedeje. Vaša investícia nie je totiž poistné, preto vám nehrozia sankcie, upomienky, alebo vypovedanie zmluvy pre neplatenie ako v prípade Investičného životného poistenia.


V závislosti od výšky jednorázovej či pravidelnej investície sa môžu vaše finančné prostriedky zhodnocovať ročne od 3,61% fixne. Čo je dobré pre konzervatívneho klienta hlavne v tejto turbolentnej dobe príznačnej vysokou volatilitou trhov. Samozrejme vhodnosť investície pre klienta okrem iného posudzujem podľa cieľu investície a potrieb klienta. Každý má totiž iné ciele a potreby, preto si vyžaduje individuálny prístup.


Uvediem jeden reprezentatívny príklad: Klient sa rozhodol pravidelne sporiť. Vybral si na tento účel 5 ročné korporátne dlhopisy na doručiteľa ( Dlhopisy NREF 2028 I.), ktoré vydal emitent Nova Real Estate Finance, a.s. s ručiteľským vyhlásením Arca Capital Slovakia, a.s.. Priebežne investoval po 100,-Eur mesačne 60 krát, čo znamená obstarávanie Dlhopisov NREF 2028 I. od dátumu 1.1.2020, 5 rokov pravidelne mesačne v uvedenej sume 100,-Eur. Celková hodnota investície v deň konečnej splatnosti Dlhopisov 3.4.2028 je v hodnote 7 724,92,-Eur. Kumulatívne zaťaženie poplatkom za správu 34,91,-Eur, za celé obdobie investovania. ( 0,07% p.a. + DPH ). Poplatok u obchodníka s cennými papiermi Arca Brokerage Hause pri obstaraní cenného papiera je  3% tj. 180,-Eur. Ročne takto klient dosiahol výnos 3,85%. Označuje sa ako IRR% p.a. vnútorná miera výnosnosti, čo je ročne peňažne vážená miera výnosu, ktorú finančný nástroj poskytuje vzhľadom na celkové náklady. Pritom je možné na začiatku investovať aj jednorázovú sumu plus potom pravidelné mesačné vklady a celkový výnos bude o to vyšší aj vo vyjadrení IRR% p.a. .


Zdá sa vám to možno zložité. Preto sa veľa klientov bráni niekedy investovaniu. Rozumejú šetriacim účtom v banke, alebo  termínovaným vkladom, kde je však zhodnotenie minimálne alebo nulové. Nepokrýva ani infláciu, takže o nejakom zhodnotení vkladov ťažko hovoriť. Pritom banka rovnako investuje finančné prostriedky z vkladov svojich klientov. V tomto prípade jednoducho stačí rozumieť tomu čo je korporátny dlhopis, kto ho vydáva, aké sú výnosy verzus riziko. Pri uvedenom príklade dosiahne takto klient priemerný ročný výnos až 3,85% a tomu rozumie každý.


Nemôžem preto súhlasiť, že malými sumami sa nedá investovať. Je mnoho ďalších nástrojov v ponuke, preto naozaj stačí dohodnúť termín a dozviete sa všetko potrebné o investovaní aj konkrétnych produktoch. Prípadne stačí zanechať kontakt a ozvem sa vám spätne.


Či už bude vaším cieľom pripraviť finančné prostriedky pre vaše deti, tvorba spomínanej rezervy, alebo príprava na dôchodok, investovaním viete aj vďaka malým čiastkam pripraviť finančné prostriedky pre svoje deti, tvoriť rezervu jednorázovo aj priebežne na horšie časy a ako už všetci určite vieme na dôchodok sa musíme pripraviť rovnako sami ak si chceme zachovať podobnú životnú úroveň, ako počas produktívneho života. Určite je lepšie začať s malou sumou, ako nerobiť vôbec nič a ostať nepríjemne zaskočený pri rôznych životných situáciách.


Tohto ročná pandémia preveruje rodinné a firemné rozpočty. Najväčšie problémy spôsobila práve v tých rodinách a firmách kde nebola žiadna rezerva. Spoliehať sa len na pomoc štátu nestačí. Kto mal vytvorené rezervy aspoň na 3 až 6 mesiacov prekonáva toto obdobie o čosi ľahšie. Nie preto, že by vedeli čo bude, to nevedel nikto ale preto, že mysleli na horšie časy. Ekonomika celého sveta prejde ťažkou skúškou, niekto v tom bude vidieť ohrozenie niekto príležitosť, ale o tom až nabudúce.


Peter Hatala CEO. 


 Podporte moje stránky na FB a neunikne vám nič dôležité