Manažér obchodnej siete


Ste manažér existujúcej obchodnej skupiny? Alebo chcete s nami vybudovať vlastný tím odborníkov na financie a reality? Nečakajte a informujte sa o exkluzívnych podmienkach u nás +421 908 469 591 KONTAKTNÝ FORMULÁR


Tu kliknite pre zobrazenie pracovnej ponuky⇒


Bratislava


Centrála: Plynárenska 7/A, 821 09 Bratislava
zobraziť mapu

Telefon: +421 911 333 119
E–mail: peter.hatala@deluvis.sk


Kancelária Prievidza o.z.


M. Misíka 42, 971 01 Prievidza 


Kariéra


Pracujeme so stabilnými produktmi, inšpiratívnymi ľuďmi rozvíjajúcimi vlastné podnikanie a robíme všetko preto, aby naša práca mala zmysel.

Našim spolupracovníkom poskytujeme zázemie a stabilitu vďaka silnej materskej spoločnosti Arca Capital. Za každých okolností sa snažíme prvotriedne sprostredkovať podporu, presné a korektné informácie.

Prečo sa rozhodnúť pre spoluprácu s nami:  • Exkluzívne portfólio ponúkaných služieb klientom

  • Zázemie silnej finančnej skupiny Arca Capital

  • Široké obchodné príležitosti (reality, korporátne financovanie, ...)

  • Výborná back office podpora

  • Inšpiratívne prostredie s možnosťou vzdelávania a osobného rastuNaše heslo nie je byť najlepší a najväčší, ale byť solídny, transparentný a vždy otvorený ku klientom.

Dajte nám o sebe vedieť na NAPÍŠTE NÁM. Telefonický kontakt Peter Hatala 0908 469 591


           
Ponuka na manažéra realitnej kancelárie, alebo otvorenie vlastnej realitnej kancelárie bez zbytočných nákladov je od Profit Reality s.r.o. 


Ponuka v oblasti financií je od manažéra spoločnosti DELUVIS s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 998, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22769/B (ďalej len „DELUVIS“)

DELUVIS je samostatným finančným agentom zapísaným v zozname samostatných finančných agentov vedenom NBS pod registračným číslom 4913 DELUVIS je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, pričom uvedenú činnosť vykonáva pod obchodnou značkou Deluvis Wealth Management.

DELUVIS je na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5025/B (ďalej len „Finportal“) zároveň aj podriadený finančný agent zapísaný v zozname podriadených finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska /ďalej len „NBS“/ pod registračným číslom 4913 DELUVIS je ako podriadený finančný agent oprávnená vykonávať v mene Finportal finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia.

Bližšie informácie o činnosti DELUVIS ako podriadeného finančného agenta nájdete tu: www.deluvis.sk.


Dokumenty


Etický kódex


Pravidelné posúdenie vhodnosti


Informácie pre klienta


Kategorizácia klientov


Politika v oblasti konfliktu záujmov


Spracovanie osobných údajov


Všeobecné podmienky poskytovania finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu