Investovanie

Slováci majú v bankách cca 38 MLD EUR a 28% ich má dokonca doma. Nepokryjú tak ani inflačné riziko. Na krízu a nestabilné trhy máme spôsob ako zhodnotiť svoje zroje - družstvo.


Nechajte Vaše peniaze pracovať!


Družstvo je spolok ľudí, ktorí spojili zdroje s cieľom spoločne sa zapájať do investičných a hospodárskych aktivít. Takto spoločnými silami zlepšujú spoločné financie a budujú spoločný majetok a takto profitujú z rôznych oblastí trhu dovtedy pre nich nedostupných.  Salus Populi a Profit Europe je spoločenstvo ľudí, ktoré disponuje dostatočne dlhými profesionálnymi skúsenosťami z finančného, realitného a právneho sveta.To nám spoločne umožňuje využívať zaujímavé príležitosti, dostupné doteraz iba veľkým investorom.


Členovia družstva tak majú možnosť dlhodobo profitovať na výnosných projektoch a tak si vytvoriť stabilný pilier pre svoju budúcnosť.


Viac o investovaní a projektoch družstva SALUS POPULI sa dozviete TU⇒


Máte otázky? Volajte +421 911 333 119 alebo napíšte na hatala.financie@gmail.com 


Aktívna správa portfólia je na slovenskom trhu unikátna. Umožňuje vstupovať do obchodov a vystupovať z nich aktívne na základe aktuálnych príležitostí a situácie na trhu. V porovnaní od neflexibilných podielových alebo ETF fondov, aktívne investovanie umožňuje lepšie zvládať riadenie rizika a poskytuje voľnosť, vďaka čomu dokážeme držať potrebné aktíva len v čase s najväčším potenciálom a držať sa bokom počas nestability na trhu, čo dáva výhodu ochrany družstevného kapitálu.Členovia družstva majú prístup k sofistikovaným investičným nástrojom, ktoré sú dostupné len kvalifikovaným investorom a to od nízkych vkladov, čo oproti bežným investorom dáva výhodu vyššieho výnosu za kratšiu dobu.


Aktívna Správa


Náš prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy. Vďaka nej dokážeme operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti.

V roku 2014 sme vytvorili komoditný fond pre kvalifikovaných investorov a v roku 2020 sme po rozšírení portfólia vytvorili družstvo Salus Populi                            ( od svojho vzniku v roku 2014 dosiahol fond nárast 190%).

Všetky projekty, do ktorých vstupujeme, prinášajú dlhodobo zaujímavé zhodnotenie a sú vždy riadené odborníkmi z danej oblasti.


Viac o investovaní a projektoch družstva SALUS POPULI sa dozviete TU⇒


Máte otázky? Volajte +421 911 333 119 alebo napíšte na hatala.financie@gmail.com