Zmluvy a legislatíva

Koľkokrát v živote predávate či kupujete nehnuteľnosť? V priemere je to dvakrát za život, pritom ide o vysoké finančné čiastky a vo väčšine prípadov financovanie kúpy potrebujete riešiť bankovým úverom. Preto by ste mali zveriť proces predaja / kúpy nehnuteľnosti do rúk odborníkov. Akýkoľvek problém Vám môže poriadne skomplikovať život, nehovoriac o finančných stratách. Stane sa situácia, že máte kupujúceho na Vašu nehnuteľnosť, ktorého ste našli svojpomocne, alebo ste našli nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť v súkromnej inzercii. Neviete ako ďalej a zistili ste, že zmluvné vzory na internete za veľa nestoja a služby advokáta či notára sú drahé. A predsa potrebujete rýchlo vyhotoviť kúpnu zmluvu na schválenie úveru do banky, alebo právne „ošetriť“ celý proces predaja / kúpy nehnuteľnosti.


Každý predaj či kúpa nehnuteľnosti si vyžaduje individuálny prístup, kúpnu zmluvu na mieru, kde budú zapracované všetky detaily, podmienky a požiadavky, ako predávajúcich, tak aj kupujúcich, a samozrejme, zmluva musí spĺňať všetky zákonné požiadavky, ktoré posudzuje príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor, až ktorého rozhodnutím sa stáva kupujúci právoplatným vlastníkom nehnuteľnosti. Neriskujte problémy pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti a s dôverou využite náš právny servis za výhodnú cenu.  


ZAISTÍME PRE VÁS:  • Vyhotovenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Kúpnu zmluvu, inú obdobnú zmluvu na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti.

  • Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Môžeme podať návrh elektronicky, alebo zamýšľaný vklad na kataster, ušetríte tým na poplatkoch.

  • Pomoc pri komunikácii so správcom bytu.

  • Protokolárne odovzdanie / prevzatie nehnuteľnosti, pomoc pri prepise energií.

  • Pomoc pri komunikácii s katastrom nehnuteľností so stavebným úradom a dodávateľmi energií, vyhotovovanie všetkých potrebných žiadostí a dodatkov.

  • Možnosť finančnej úschovy (vinkulácie) kúpnej ceny, pomoc pri požiadavke vinkulácie kúpnej ceny v banke alebo notárskej úschovy.


Dozeráme na zákonnosť a férovosť celého procesu predaja či kúpy nehnuteľnosti. Klienti, ktorí využívajú komplexné služby Profit Reality od začiatku predaja nehnuteľnosti majú právny servis automaticky zahrnutý v službách realitnej kancelárie.


UPOZORŃUJEME, že právne služby a právne poradenstvo poskytujú spolupracujúci advokáti našej kancelárie. Po splnomocnení klientom môže poverený realitný maklér zastupovať klienta pri dojednaní podstatných náležitostí všetkých zmlúv a postupov potrebných k prevodu nehnuteľností, ako aj iných úkonov na ktoré má splnomocnenie.