zoznam partnerov

ZOZNAM obchodných partnerov :


S kým aktuálne pracujeme si môžete pozrieť TU⇒


Poisťovne:
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA životní pojišťovna a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Komunálna poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
NN životná poisťovňa, a.s.
NOVIS Poisťovňa a.s.
Poštová poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a. s.
Wüstenrot poisťovňa, a. s.


Bankové spoločnosti:
BRE Bank SA, pobočka zahr. mBank v Slovenskej republike
Consumer Finance Holding, a.s.
Československá obchodní banka, a. s., pobočka zahr. banky v SR
Oberbank AG pobočka zahr. banky v Slovenskej republike
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a. s.
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s., pobočka zahr. banky
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wiener Privatbank GmbH


Investičné spoločnosti:
Arca Brokerage House, o. c. p., a. s.
European Investment Centre, o. c. p., a. s.


Stavebné sporiteľne:
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.


Dôchodkové spoločnosti:
AXA d. d. s., a. s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a. s.


Iné:
ČSOB Leasing, a.s.
Diners Club CS, s.r.o.


 


ZOZNAM reklamných partnerov:


Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.


Union zdravotná poisťovňa, a.s.